Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2017 - 2022 v roku 2021

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
28-2021 13. 12. 2021
27-2021 25. 10. 2021
26-2021 23. 8. 2021
25-2021 28. 6. 2021
24-2021 23. 4. 2021
23-2021 19. 2. 2021