Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2017 - 2022 v roku 2022

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
33-2022 10. 10. 2022
32-2022 22. 8. 2022
31-2022 27. 6. 2022
30-2022 22. 4. 2022 25. 4. 2022
29-2022 28. 2. 2022