Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2006 - 2009 v roku 2009

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
27-2009 12. 10. 2009
26-2009 24. 8. 2009
25-2009 22. 6. 2009
24-2009 27. 4. 2009
23-2009 16. 2. 2009