Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2009 - 2013 v roku 2013

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
25-2013 21. 10. 2013
24-2013 30. 9. 2013
23-2013 26. 8. 2013
22-2013 24. 6. 2013
21-2013 29. 4. 2013
20-2013 25. 2. 2013