Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2013 - 2017 v roku 2017

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
25-2017 23. 10. 2017
24-2017 21. 8. 2017
23-2017 12. 6. 2017
22-2017 10. 4. 2017
21-2017 20. 2. 2017