Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2017 - 2022 v roku 2019

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
15-2019 9. 12. 2019
14-2019 21. 10. 2019
13-2019 26. 8. 2019
12-2019 24. 6. 2019
11-2019 29. 4. 2019
10-2019 25. 2. 2019