Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2006 - 2009 v roku 2006

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
9-2006 11. 12. 2006
8-2006 23. 10. 2006
7-2006 28. 8. 2006
6-2006 26. 6. 2006
5-2006 1. 6. 2006
4-2006 3. 4. 2006
3-2006 3. 3. 2006
2-2006 6. 2. 2006
1-2006 9. 1. 2006