Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2006 - 2009 v roku 2007

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
15-2007 10. 12. 2007
14-2007 29. 10. 2007
13-2007 27. 8. 2007
12-2007 11. 6. 2007
11-2007 16. 4. 2007
10-2007 26. 2. 2007