Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2006 - 2009 v roku 2008

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
22-2008 8. 12. 2008
21-2008 24. 11. 2008
20-2008 27. 10. 2008
19-2008 27. 8. 2008
18-2008 23. 6. 2008
17-2008 28. 4. 2008
16-2008 18. 2. 2008