Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2009 - 2013 v roku 2010

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
7-2010 6. 12. 2010
6-2010 18. 10. 2010
5-2010 30. 8. 2010
4-2010 28. 6. 2010
3-2010 19. 4. 2010
2-2010 8. 2. 2010