Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2009 - 2013 v roku 2011

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
13-2011 12. 12. 2011
12-2011 17. 10. 2011
11-2011 22. 8. 2011
10-2011 20. 6. 2011
9-2011 18. 4. 2011
8-2011 21. 2. 2011