Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2009 - 2013 v roku 2012

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
19-2012 17. 12. 2012
18-2012 22. 10. 2012
17-2012 27. 8. 2012
16-2012 25. 6. 2012
15-2012 16. 4. 2012
14-2012 20. 2. 2012