Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2013 - 2017 v roku 2014

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
8-2014 15. 12. 2014
7-2014 13. 10. 2014
6-2014 25. 8. 2014
5-2014 30. 6. 2014
4-2014 28. 4. 2014
3-2014 24. 2. 2014
2-2014 21. 1. 2014