Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2013 - 2017 v roku 2015

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
14-2015 7. 12. 2015
13-2015 19. 10. 2015
12-2015 24. 8. 2015
11-2015 15. 6. 2015
10-2015 20. 4. 2015
9-2015 16. 2. 2015