Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2013 - 2017 v roku 2016

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
20-2016 5. 12. 2016
19-2016 17. 10. 2016
18-2016 22. 8. 2016
17-2016 27. 6. 2016
16-2016 25. 4. 2016
15-2016 22. 2. 2016