Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2017 - 2022 v roku 2018

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
9-2018 17. 12. 2018
8-2018 22. 10. 2018
7-2018 27. 8. 2018
6-2018 25. 6. 2018
5-2018 23. 4. 2018
4-2018 7. 3. 2018
3-2018 1. 2. 2018
2-2018 9. 1. 2018