Zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Uskutočnené zasadnutia volebného obdobia 2017 - 2022 v roku 2020

Číslo Dátum konania Dátum s pokračovaním
22-2020 14. 12. 2020
21-2020 26. 10. 2020
20-2020 24. 8. 2020
19-2020 29. 6. 2020
18-2020 15. 5. 2020
17-2020 30. 4. 2020
16-2020 24. 2. 2020